Γραπτή ερώτηση E-7995/10 John Stuart Agnew (EFD) προς την Επιτροπή. Επιβολή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας