Γραπτή ερώτηση E-010834/10 Francesco Enrico Speroni (EFD) προς την Επιτροπή. Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης για το 2010