Γραπτή ερώτηση E-003066/11 Claudio Morganti (EFD) και Francesco Enrico Speroni (EFD) προς την Επιτροπή. Σύλληψη ορισμένων βουλευτών του ΕΚ στην Κύπρο