Υπόθεση T-596/11: Προσφυγή της 24ης Νοεμβρίου 2011 — Bricmate κατά Συμβουλίου