Rozsudek Soudu prvního stupně (třetího senátu) ze dne 12. června 2009. # Harwin International LLC proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM). # Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Obrazová ochranná známka Společenství Pickwick COLOUR GROUP - Starší národní ochranné známky PicK OuiC a PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA - Žádost o předložení důkazu o užívání - Článek 56 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 57 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009]. # Věc T-450/07. TITJUR Harwin International v. OHMI-Cuadrado (Pickwick COLOUR GROUP)