Kommissionens forordning (EØF) nr. 1994/93 af 23. juli 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug