Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1755 z dnia 24 listopada 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus coagulans DSM 32016 jako dodatku paszowego dla ssących i odstawionych prosiąt świniowatych, drobiu rzeźnego i ptaków ozdobnych (posiadacz zezwolenia Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) (Tekst mający znaczenie dla EOG)