Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1755 af 24. november 2020 om godkendelse af et præparat af Bacillus coagulans DSM 32016 som fodertilsætningsstof til pattegrise og fravænnede smågrise af svinefamilien, fjerkræ til slagtning og prydfugle (indehaver af godkendelsen er Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) (EØS-relevant tekst)