Γραπτή ερώτηση E-011205/10 Alan Kelly (S&D) προς την Επιτροπή. Χρηματοδότηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση