Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 czerwca 2010 r.