Domstolens Dom (Fjerde Afdeling) af 17. juni 2010.$