Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 13ης Σεπτεμβρίου 2011.