Γραπτή ερώτηση E-1638/10 υποβολή: Vasilica Viorica Dăncilă (S&D) προς την Επιτροπή. Πολιτική συνοχής και δημογραφική σύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης