Γραπτή ερώτηση E-8645/10 Georgios Papanikolaou (PPE) προς την Επιτροπή. Πρόγραμμα εργασίας για νέους έως 24 ετών με Σύμβαση Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στην Ελλάδα από τον ΟΑΕΔ