Vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/543/SZBP z  15. septembra 2011 , ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi