Padomes Īstenošanas lēmums 2011/543/KĀDP ( 2011. gada 15. septembris ), ar ko īsteno Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā