2011 m. rugsėjo 15 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/543/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje