Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/543/YUTP, annettu 15 päivänä syyskuuta 2011 , Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/137/YUTP täytäntöönpanosta