Nõukogu rakendusotsus 2011/543/ÜVJP, 15. september 2011 , millega rakendatakse otsust 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas