Γραπτή ερώτηση E-004718/11 Liam Aylward (ALDE) προς την Επιτροπή. Προτεινόμενη απαγόρευση αυτοκινήτων σε ευρωπαϊκές πόλεις