Γραπτή ερώτηση E-1832/10 υποβολή: Vilija Blinkevičiūtė (S&D) προς την Επιτροπή. Ενίσχυση του δικαιώματος πρωτοβουλίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση