Klausimas raštu E-008971/11 Charles Tannock (ECR) Komisijai. ES automobilių draudimo garantuojama apsauga ilgesnį laikotarpį būnant ES, taikoma transporto priemonėms, registruotoms skirtingose valstybėse narėse