Γραπτή ερώτηση E-008080/11 Gay Mitchell (PPE) προς την Επιτροπή. Απειλή για την κερδοφορία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των περιφερειακών αερολιμένων