Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο