Γραπτή ερώτηση E-010028/10 Kay Swinburne (ECR) προς την Επιτροπή. Ανεπιθύμητη ταχυδρομική επικοινωνία