Γραπτή ερώτηση E-1384/10 υποβολή: Elena Băsescu (PPE) προς το Συμβούλιο. Οργάνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης