Kommissionens förordning (EG) nr 372/2007 av den 2 april 2007 om fastställande av tillfälliga migrationsgränser för mjukgörare i lockpackningar avsedda att komma i kontakt med livsmedel(Text av betydelse för EE)S.