Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 372/2007 tat- 2 ta’ April 2007 li jistabbilixxi limiti ta' migrazzjoni tranżizzjonali għall-plastifikanti fil-gaskits f'għotien intiżi biex jiġu f'kuntatt ma' l-ikel Test b'rilevanza għaż-ŻEE.