Komisijas Regula (EK) Nr. 372/2007 ( 2007. gada 2. aprīlis ), ar ko nosaka pagaidu migrācijas robežas attiecībā uz plastifikatoriem tādās vāku starplikās, kuras paredzētas saskarei ar pārtikas produktiem (Dokuments attiecas uz EEZ)