Регламент (ЕО) № 372/2007 на Комисията от 2 април 2007 година за определяне на преходни норми за граници на миграция на пластификатори в уплътнители на капачки, предназначени за контакт с храни (Текст от значение за ЕИП)