Γραπτή ερώτηση E-0808/10 υποβολή: Graham Watson (ALDE) προς την Επιτροπή. Περιορισμοί στις θεωρήσεις διαβατηρίων των εργαζομένων σε ΜΚΟ