Γραπτή ερώτηση E-7974/10 Luigi de Magistris (ALDE) προς την Επιτροπή. Θερμοηλεκτρικός σταθμός Mercure στο πάρκο του Pollino: παράνομος αποκλεισμός του φορέα του πάρκου και επιπτώσεις σε τόπο Natura 2000