Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 521/82 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 1982 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή oι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου η σικάλεως