Γραπτή ερώτηση E-010514/11 Edite Estrela (S&D) προς την Επιτροπή. Αναδιάρθρωση της πορτογαλικής τράπεζας Banco Português de Negócios (BPN)