Sklepi Sveta z dne 27. oktobra 2011 o evropskem izobraževanju v pravosodju