Γραπτή ερώτηση E-3973/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Εγκαταλειμμένο μεταλλείο μολύβδου-ψευδαργύρου στην περιοχή της Κίρκης (Αλεξανδρούπολη, Ν. Έβρου)