Γραπτή ερώτηση E-9680/10 Andreas Mölzer (NI) προς την Επιτροπή. Κυβερνοπόλεμος