Γραπτή ερώτηση E-003695/11 Theodoros Skylakakis (PPE) προς την Επιτροπή. Σταδιακή κατάργηση υδροφθορανθράκων (HFC) δυνάμει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ