Υπόθεση T-369/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 — EWRIA κ.λπ. κατά Επιτροπής (Ντάμπινγκ — Εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Κίνας, Ινδίας, Νότιας Αφρικής, Ουκρανίας και Ρωσίας — Άρνηση διεξαγωγής μερικής ενδιάμεσης επανεξετάσεως του επιβληθέντος δασμού αντιντάμπινγκ)