Wspólne stanowisko z dnia 29 czerwca 1998 r. określone przez Radę na podstawie art. J.2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie Sierra Leone (98/409/WPZiB)