Fælles holdning af 29. juni 1998 fastlagt af Rådet på grundlag af artikel J.2 i traktaten om Den Europæiske Union vedrørende Sierra Leone (98/409/FUSP)