Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 12/05/2010) keskittymän (Asia N:o COMP/M.5793 - DALKIA CZ / NWR ENERGY) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)