Komisjoni otsus, 12/05/2010, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.5793 - DALKIA CZ / NWR ENERGY) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)