Věc T-237/10: Žaloba podaná dne 26. května 2010 — Vuitton Malletier v. OHIM — Friis Group International (vyobrazení zamykacího zařízení)