Zadeva T-246/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. oktobra 2011 – Industrias Francisco Ivars proti UUNT – Motive (Mehanski reduktorji) (Modeli Skupnosti — Postopek glede ničnosti — Registrirani model Skupnosti, ki predstavlja mehanski reduktor — Prejšnji model Skupnosti — Razlog za ničnost — Neobstoj individualne narave — Neobstoj drugačnega celotnega vtisa — Člen 6 in člen 25(1)(b) Uredbe (ES) št. 6/2002)