Γραπτή ερώτηση E-8954/10 Willy Meyer (GUE/NGL) προς το Συμβούλιο. Απομάκρυνση, διάλυση και πολιορκία των καταυλισμών ειρηνικής διαμαρτυρίας των Σαχραουί από τον μαροκινό στρατό