Γραπτή ερώτηση E-008968/11 Vladko Todorov Panayotov (ALDE) προς την Επιτροπή. Παράνομα εναέρια καλώδια στη Βουλγαρία