Γραπτή ερώτηση E-006784/11 Antonio López-Istúriz White (PPE) προς την Επιτροπή. Ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών και καταναλωτών