Регламент за изпълнение (ЕС) № 281/2011 на Комисията от 21 март 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на март 2011 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин