Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 24ης Νοεμβρίου 2010.